Mijn ziel, mijn ziel

Mijn ziel, mijn ziel

favicon

 
    

Mijn ziel, mijn ziel

Drager
Van Ik ben die Ik ben
Onbevlekt ontvangen
Aangeblazen voor dit leven

Als ik dan niet meer ben
Bij het scheiden van de week
Als ik niet ben die Ik ben
Zal jij mij vergeten?

Ik ben die Ik ben
Bij het wijken van mijn licht
Bewust zijn vervaagt
In een tijdloos Al

Ik ben die Ik ben
In het tijdloze Al
Niet meer manifest in het heden
Waar mijn lichaam is verdwenen

Diepe stilte
In de Opperbouwmeester van het Al
Diep is de stilte
Waar Ik ben die Ik ben

Gog en Magog

Gog en Magog

favicon

        
 
 

De ziel, je ziel
Gekaapt, vertrapt of bevrijd
Gezocht, verworpen of genegeerd
Het maatloze onmeetbare in ons gezicht

De ziel, onze ziel
Verleid, bezoedeld of gelouterd
Geleefd, verbannen of verdampt
Dit maatloze onmeetbare in ons midden

Bestaansrecht van een volk
Met gerechtigheid als haar ziel
Vervliegt in vervlogen tijden
Als het maatloze is verdwenen

Wie heeft macht anders
Dan die macht heeft over de ziel
Vervlochten met ongerechtigheid der machtigen
Verloren we bouwstenen van een onmeetbaar wij

Ik zei ik en heb het niet begrepen
Najagend fantomen van verre
Machtig op het slagveld der ledigen
Vind er geen grenzeloos nabij

Tranen van geluk

Tranen van geluk

favicon

 
    

Tranen van geluk

Tranen van geluk
Om de jongeling die struikelde
Tranen van een oude man
Die wandelt in zijn levenspad

Tranen van hoop
Om de verlaten jonge vrouw
Oude tranen die herkennen
Hoe de Geweldige hier overmocht

Onstuitbaar dit verlangen
Naar de losser in haar leven
Leg je aan zijn voeten
Wacht op de bekenner van je ziel

Pater Familias

Pater Familias

favicon

 
 
 

Pater Familias

Vader wat heeft je bewogen
Waarheen ijlde je verlangen
Was het vervuld van mededogen
Of ging er hartstocht door je heen

Waarom heb je hen verlaten
Vader op je blinde reis
Voortstuwend op die wereldorde
Liet je achter en verdween

Vader waarom verlaten
Die jonge zoekende ziel
Hoor de verre winden
Ze verstenen nabij om je heen

Laat vader je weer vinden
Laat de pijn je borst doorklieven
Laat de strijd je openbarsten
Maak niet leeg de gebogen ziel

Vader vader jij hebt mij verstout
Laat mij nu verstouten de onluikende ziel
Laat mij antwoord geven
Laat mij er zijn op de dag die roept

Bevrijd

Bevrijd

favicon

        
 
 

Engte, beklemming
Angst neemt bezit van mij
Ik weet niet wat er gebeuren gaat
Ik ben hier vaker geweest

In het labyrinth van deze wereld
Open ik deur na deur
Vol van zelfvertrouwen
Denk ik niet aan ommekeer

Met kracht ga ik voort
Op de driften van mijn leven
Deur na deur gaat er open
Willoos op zoek naar meer

Dan een vage herkenning
Voorvoel het laatste avontuur
Waakzaam treed ik in de kamer
Die instort tot beklemming om mij heen

Levend lig ik begraven
In een nis met muizendeurtje
Paniek zoekt een weg naar buiten
Uit de crypte van mijn bestaan

G’dheid door mijn vuist omklemd
Zit ik hier neergeslagen
Overtollig wordt mijn ziel
Waar opstanding is geweken

In dit graf van mijn bestemming
Gehurkt in mijn zweet
Ben ik een eeuwige moment getuige
Voor ik eindelijk wakker schiet

Dan sublimeert mijn lichaam
Hier wordt ik opgericht
Ik wordt er verheven
Begin mijn ander leven

Ik onderga bevrijding
In het bijzijn van Ik ben die Ik ben
Waar gebleven is mijn geven
Mag ik nog even

Herbert en Petra

Herbert en Petra

favicon

        
 
 

HERBERT EN PETRA

Alleen zijn voorbij
Krijgt het leven nieuwe vorm
Twee zielen verstrengelen
In de geborgenheid van zoekende liefde

De Ander wordt ontdekt
De Ander raakt mij aan
Mijn ziel wordt gekend
Op een bed van tranen en rozen

Wat de tijd ook vermag
Mijn weg is niet langer alleen
Waar wijsheid, kracht en schoonheid verzagen
Volhardt liefde tot een nieuw begin

Drinken mag ik van de heilige bron
Van de liefde die mij laaft
Kostbaar vloeien levenssappen
Als balsem in mijn aardse troon

Jij bent in mijn lijf geschreven
Jij bent mijn alles en ook mijn niets
Geheeld ontluiken mijn zinnen
Op de goddelijk vonk waar het ooit begon